Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

МайВи (MyVe) и Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) Ви приветстват в специално изградена платформа „Пътищата на България“, създадена специално за подаване на сигнали за нередности/нарушения, които са свързани с пътната безопасност. Ние ще дадем най-доброто от себе си, за да Ви осигурим най-бързото, качествено и максимално съвпадащо с Вашите нужди обслужване, свързано с подадените сигнали.

Във връзка с предоставяните услуги MyVe и ЕЦТП обработват лични данни съгласно Политиката за поверителност („Политика“), с която можете да се запознаете. Политиката за поверителност, както и Политиката за бисквитките и други подобни документи представляват неразделна част от Общите условия на MyVe и ЕЦТП, които можете да откриете на www.alerts.myve.bg

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА САЙТА.

Дата на последна актуализация: 02.01.2024 г.

 

1. Регистрация

1.1. „МайВи“ ООД (ЕИК 206232044) и Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ (ЕИК 206082839), създават и поддържат платформата Пътищата на България“. Същата предоставя чрез сайта www.alerts.myve.bg (“Сайта”) на физически и юридически лица („Вие“) услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват, без да се изчерпват, възможности за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на сигнали и информация за нередности, свързани с пътната безопасност в България и др..

1.2. Достъпът до Сайта е безплатен и потребителите (регистрирани или нерегистрирани) могат да разглеждат информацията за услугите безплатно. MyVe и ЕЦТП си запазват правото и може в бъдеще да въведат определени такси за достъп до различните си услуги.

1.3. MyVe и ЕЦТП използват доставчици на услуги на трети страни, за да ни помогнат за подобряването на нашите Услуги и на Сайта, както и да се приспособим към интересите и действията на нашите потребители. С приемането на настоящите Общи условия Вие се съгласявате доставчиците на услуги на MyVe и ЕЦТП да събират, използват, съхраняват, анализират, възпроизвеждат, публикуват и адаптират (самостоятелно или чрез трети доставчик на услуги) информацията във връзка с използването на Сайта за целите на анализа на данните и за подобряване на Вашето преживяване при използване на Сайта.

1.4. Регистрация като частно лице се извършва лично, като не се допуска регистрацията от името на други лица, както и ако сте под 18-годишна възраст и/или недееспособни. При регистрация на частно лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме тези данни само по начина, предвиден в Политика за поверителност.

1.5. Вие се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при регистрация и да ги поддържате такива. При неверни, непълни или неактуални данни следва незабавно да ги коригирате. При установяване на неверни, непълни и/или неактуални данни MyVe си запазва правото да преустанови достъпа Ви до услугите до отстраняването на нередностите.

1.6. В допълнение на попълнените при регистрация данни, MyVe и ЕЦТП си запазват правото при необходимост да изискат представянето на допълнителни документи и информация за допълнителна идентификация при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за верността, актуалността и пълнотата на предоставените данни.

1.7. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите MyVe и ЕЦТП в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв до Вашия акаунт.

1.8. С натискането на бутона "Регистрация" Вие извършвате електронно изявление, с което се съгласявате и се задължавате да ползвате Услугите на MyVe и ЕЦТП при тези Условия. Преди натискането на бутона "Регистрация" имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. 

1.9. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

 

2. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

2.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото българско законодателство. MyVe и ЕЦТП си запазват правото да променят, спират, анулират или прекратяват някои или всички секции или Услуги по всяко време без предупреждение. MyVe и ЕЦТП си запазват правото да извършват промени в информацията, съдържаща се на Сайта, без предупреждение. Вие се съгласявате, че MyVe и ЕЦТП няма да отговарят пред Вас или пред трета страна за промяна, спиране, анулиране или прекратяване на Сайта. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Сайта изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ.

2.2. Сайтът и съдържанието в него са собственост на MyVe и ЕЦТП. Вие можете да използвате съдържанието с информативна цел и/или за ползване на Услугите. Вие не можете да използвате това съдържание за други цели, освен с изрично Наше съгласие и/или съгласието на съответните трети лица.

2.3. MyVe и ЕЦТП, както и техните партньори полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, MyVe и ЕЦТП, както и техните партньори уточняват, че е възможно част от изображенията да имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените услуги и продукти могат да се различават от изображенията.

2.4. Вие се задължавате да не използвате предвидените средства за комуникация с други потребители за цели, различни от предназначението на Сайта. 

2.5. Вие се задължавате да не смущавате и нарушавате нормалната работа на техническите или софтуерните приложения и компютърни системи на MyVe и ЕЦТП или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

 

3. Услуги 

3.1. MyVe и ЕЦТП предоставят платформа „Пътищата на България“ на потребителите, на която имат възможност за подаване на сигнали за нередности/нарушения, които са свързани с пътната безопасност. Цялата информация и материали, достъпни на Сайта, са само за подпомагане на потребителя, който се интересува от Услугите. MyVe и ЕЦТП  предоставя на потребителите информация за всяка или всички изброени по-долу услуги и продукти:

 • Подаване на сигнали, свързани с нередности/нарушения по отношение на пътната безопасност в България;
 • Проследяване на подадените до момента сигнали;
 • Достъп до интерактивна карта на България с всички сигнали;
 • Мониторинг на сигналите – информация за напредъка по отделните сигнали;
 • Организиране на инициативи в подкрепа на пътната безопасност в България;
 • Полезно съдържание – достъп до авторско обучително съдържание (бюлетин, статии, доклади и пр.), насочени към подобряване на пътната безопасност;
 • Всяка друга дейност, свързана с подобряване на пътната безопасност в страната.

Всички горепосочени услуги и продукти се предоставят по преценка на MyVe и ЕЦТП  и Вие се съгласявате, че MyVe и ЕЦТП  може да добавят или да предоставят допълнителни услуги, които не са изброени по-горе, или може да премахнат/спрат или прекратят всяка или всички услуги/продукти, изброени по-горе, без предупреждение и/или без да носят отговорност за това.

 

4. Функции и съдържание

4.1. „Съдържание“ означава всякаква информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видео, съобщения, новини, известия, статии, договори, формуляри, документи или други материали, които могат да бъдат преглеждани или изтеглени на или чрез този Сайт. Съдържанието включва също всяка електронна поща, съобщение или всяка друга информация, предоставена от потребител, която да се показва на Сайта от MyVe и ЕЦТП .

4.2. MyVe и ЕЦТП  може да разрешат на потребителя на Сайта да качва или публикува определено съдържание, данни или информация, съобщение, файлове, снимки, статии, обратна връзка или всякакъв друг материал, достъпен за други потребители или за осъществяване на комуникация. Някои от тези инструменти могат да бъдат предоставяни от партньори/трети страни и употребата им е предмет, както на настоящите Общи условия, така и на политиките на партньорите/третите страни. Тази функция е достъпна за Вас за задоволяване на лични потребности и за да имате възможност да изразите мнението си за продукти/услуги, достъпни чрез или на Сайта.

4.3. Вие се задължавате да не публикувате съдържание с незаконен, дискриминационен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна. В случай, че съдържание нарушава някой патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или други права на интелектуална и/или индустриална собственост или права на поверителност на която и да е трета страна, или e в противоречие с приложимото законодателство, тогава MyVe и ЕЦТП по свое усмотрение може да премахнат или да деактивират достъпа до съдържанието или на която и да е част от него, без предварително известяване на потребителя. В случай, че в публикуваното съдържание взема участие трето лице, включително чрез визуалното му представяне, Вие декларирате, че имате неговото предварително съгласие, като MyVe и ЕЦТП  не носят отговорност, ако се установи, че такова не е налице.

4.4. Като създател на съдържание Вие носите пълна отговорност за всичко, което качвате, публикувате, предавате или по друг начин предоставяте на Сайта. Вие признавате и приемате, че съдържанието, публикувано или предавано чрез нашия Сайт, представлява възгледите на автора, а не на MyVe и ЕЦТП. Вие също така потвърждавате, че използването на това съдържание е на Ваш риск. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай, че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които могат да настъпят от това за MyVe и ЕЦТП  или за трети лица.

4.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугите, MyVe и ЕЦТП  запазват правото си да потърсят съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

4.6. Вие давате право на MyVe и ЕЦТП  да направят достъпни за широката общественост публикуваните от Вас сигнали и друго публично съдържание, като това е с цел предоставяне на Услугите и за което MyVe и ЕЦТП  не дължат възнаграждение.

4.7. С публикуването на съдържание в Сайта, Вие предоставяте на останалите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно тези Условия за ползване и съгласно закона.

4.8. Без времеви ограничения MyVe и ЕЦТП си запазват правото, но не и задължението да извършва одит на съдържанието, достъпно на Сайта или всеки друг материал или информация, публикувани/качени от потребителя. Ако по свое усмотрение MyVe и ЕЦТП  решат, че определено съдържание или всякакъв друг материал на Сайта е в противоречие, с който и да е закон или Условията, както и при нарушаване поверителността, на което и да е лице, тогава MyVe и ЕЦТП  могат или да премахнат, редактират, или блокират такъв материал без никакво предупреждение. Независимо от горепосоченото право, Вие потвърждавате, че цялото съдържание е отговорност единствено на лицето, от чийто профил произлиза. Това означава, че Вие, а не MyVe и ЕЦТП, носите пълна отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате, предавате или по друг начин предоставяте чрез Сайта. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че това съдържание не отразява непременно възгледите на MyVe и ЕЦТП, нито MyVe и ЕЦТП одобряват такова потребителско съдържание. Освен това Ви информираме, че MyVe и ЕЦТП може да споделят информацията, отнасяща се за конкретни нарушения със съответните държавни и местни органи с цел проверка на самоличността на потребителя с цел за преустановяване на нарушението и/или отстраняване на последиците от него. Затова Ви предупреждаваме да не се включвате в каквито и да е дейности или злоупотреби, които нарушават приложимото законодателство, правила, регулация или нарушават настоящите Условия.

 

5. Потребителски профил и възможности за регистрация

5.1. Потребителят има достъп до Сайта или друга информация и материали по два начина: като гост, без да е необходима регистрация, или след направена регистрация, при което се създава потребителски профил. Някои функции и информация на Сайта са достъпни за всички потребители – например  потребителят може свободно да разгледа всички сигнали на интерактивна карта. Услугите на гост-потребителите обаче са ограничени, което означава, че не всички функции или функционалности са достъпни, докато потребителят не се регистрира/създаде профил на Сайта. Регистрацията/създаването на профил на Сайта  се осъществява след предоставяне на определена информация , например вашето име, данни за контакт, имейл и т.н. При спазването на нашите указания за създаване на потребителски профил и всеки друг приложим закон, MyVe и ЕЦТП Ви разпознават като регистриран потребител, позволявайки Ви да осъществите достъп чрез Вашия акаунт, да използвате Услугите и да достъпите други функции и информация, които не са достъпни за гост-потребителите.

5.2. Ако използвате Услугите или осъществявате достъп до нашия Сайт като регистриран потребител, Вие потвърждавате и се съгласявате, че носите пълна отговорност за запазването на поверителността, няма да разкривате данните на Вашия акаунт на никое друго лице и че носите лична отговорност за дейност, извършена от Вашия профил.

5.3. Вие се съгласявате, че докато регистрирате/създавате своя акаунт при нас, няма да предоставяте информация, която е невярна, неточна или неактуална и няма да използвате данните на друго лице или акаунт на друг потребител. MyVe и ЕЦТП  може да спрат/изтрият Вашия профил или да ограничат/откажат достъпа до Сайта или Услугите по всяко време, ако се установи, че Вашата информация е невярна, неточна, не е актуална или се отнася за профила на друг потребител.

 

6. Задължения на потребителя

6.1. При спазване на всички приложими закони, правила и условия на настоящите Общи правила, MyVe и ЕЦТП предоставят на потребителя ограничено, неизключително, неподлежащо на лицензиране, непрехвърляемо, отменяемо и ограничено разрешение за достъп и използване на Сайта и Услугите, предоставяни чрез или на него.

6.2. Вие потвърждавате, приемате и се задължавате, че използването на Сайта ще бъде строго регламентирано от настоящите Условия и следните задължителни принципи:

6.2.1. Няма да използвате или осъществявате достъп до Сайта или да се възползвате от Услугите по никакъв друг начин освен чрез интерфейса, предоставен от MyVe и ЕЦТП.

6.2.2. Когато използвате Сайта и/или Услугите, Вие се задължавате да не показвате, качвате, променяте, публикувате, предавате, актуализирате, изтривате или споделяте каквото и да съдържание, което:

 • принадлежи на друго лице и Вие нямате права над него;
 • е незаконно, дискриминационно, нецензурно, обидно, заплашително, клеветническо, омразно или е от неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби или нанесе каквито и да е вреди на трето лице;
 • нарушава патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуалната и/или индустриалната собственост;
 • нарушава приложимите закони и разпоредби, които са в сила в Република България и извън нея;
 • се предоставя за друго лице или търговско дружество;
 • съдържа софтуерни вируси или всеки друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъснат, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен ресурс;
 • заплашва единството, целостта, отбраната, сигурността или суверенитета на Република България, приятелските отношения с чужди държави или предизвиква подбуждане към извършване на престъпление или предотвратява разследването на такова;
 • пречи или прекъсва достъпа до Сайта и/или Услугите, участвайки в изпращането имейли тип „junk/phishing“, „спам“ или други подобни;
 • се опитва да получи неоторизиран достъп до акаунта на друг потребител, Сайта, всички други системи или мрежи, свързани със Сайта, или всеки компютърен ресурс/сървъри на MyVe и ЕЦТП. Вие нямате право да осъществявате достъп до Сайта, функциите или някоя от услугите чрез хакване, извличане на парола или други незаконни средства или чрез автоматизирани средства.

6.3. Всеки потребител, който използва Услуги, след като е посетил нашия Сайт, осъществява това единствено по своя преценка, на свой риск и отговорност.

6.4. При използването от страна на потребителя на определени Услуги след посещението на Сайта MyVe и ЕЦТП не носят отговорност за каквито и да е последствия от забавяне при обработка на сигналите. MyVe и ЕЦТП не представляват държавни институции, като ние не разполагаме с ресурсите, които държавата притежава, но въпреки всичко ние ще се опитаме да помогнем при разрешаването на проблем касаещ транспорта.

6.5. MyVe и ЕЦТП може, през определен период от време, да предоставят достъп до лимитирани инициативи с цел подобряване на пътната инфраструктура на конкретна локация и постигане на по-голяма ангажираност на потребителите. Като потребител Вие приемате и се съгласявате, че стриктно ще спазвате общите условия и условията за достъп до лимитираните инициативи според случая, които са в допълнение към настоящите Условия.

 

7. Интелектуална собственост

7.1. Всички текстови, графични, аудио, дизайнерски и други произведения на Сайта са обекти на интелектуална собственост на MyVe и ЕЦТП и/или техните партньори. Съдържанието на Сайта е предназначено само за лична употреба, освен ако не е разрешено друго. Всяка промяна на материалите или използването на съдържащите се в Сайта материали за каквито и да е търговски цели, е нарушение на авторските права на MyVe и ЕЦТП и/или на съответните им носители. С приемане на настоящите Условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, предавате, унищожавате или разпространявате съдържанието, достъпно на Сайта, без да сте получили предварително разрешение от MyVe и ЕЦТП.

7.2. Сайтът може да съдържа определени търговски марки, лога или знаци („Марки“). Тези Марки са собственост на MyVe и ЕЦТП и/или на техните партньори, или на трети страни. Не е позволено да използвате Марките по какъвто и да е начин, без предварително да получите писменото разрешение на съответния им титуляр.

7.3. Всяко използване на Сайта, съдържанието, Марките или други права на интелектуална собственост на MyVe и ЕЦТП, в противоречие с изискванията на настоящите Условия или който и да е приложим закон, представлява нарушение на право на интелектуална собственост на MyVe и ЕЦТП или на съответната трета страна/партньор. При установяване или подозрение за нарушение на интелектуалната собственост на MyVe и ЕЦТП или трета страна/партньор, ние можем и ще инициираме съответното съдебно производство и/или ще предприемем други подходящи действия срещу нарушителите.

7.4. MyVe и ЕЦТП притежават всички права върху интелектуална собственост Сайта, включително авторското право и сродните му права, патенти, полезни модели, дизайни, ноу-хау, търговски тайни и изобретения, репутация, код, бази данни, текст, съдържание, графика, икони и хипервръзки.

8. Кореспонденция

8.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнение на Условията се извършват в писмена форма или чрез електронна поща.

Адрес за кореспонденция с Пътищата на България:

- адрес: гр. София, ул. Братя Миладинови 16

- имейл: info@euctp.com

- телефон: +359 87 726 5608

8.2. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им, произтичащи от тези Условия, всяко писмено известие и друга кореспонденция, изпратени по електронната поща, ще се считат за надлежно получени от страната, до която са адресирани, и ще пораждат правните последици, свързани с получаването, ако има настъпила промяна на посочения адрес за кореспонденция на съответната страна и същата не е уведомила своевременно другата за това.

 

9. Заключителни разпоредби

9.1. Поради това, че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, Ви уведомяваме, че нямаме техническа възможност да Ви предоставяме достъп до Услугите в Сайта в случай, че не сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни с Условията, моля прекратете използването на Сайта. В случай, че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и да прекратите ползването на Услуги от Сайта.

9.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не  води до недействителност на целия документ.

9.3. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален/индивидуален договор между MyVe и ЕЦТП и ползвателите с предимство се прилагат клаузите на индивидуалния договор.

9.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички потребители на Сайта от деня на публикуването им.

9.5. За неуредените в тези Условия въпроси, свързани с ползването на Сайта от потребителите, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.